Info

Sejarah SMA Negeri 1 Singkep


SMA Negeri 1 Singkep berada di wilayah Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga  Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sekolah yamg berdiri sejak Tahun 1964 secara swadaya. 

Menurut sejarahnya SMA Negeri 1 Singkep berdiri sejak tahun 1964 yang semula bernama SMA Swadaya bertempat di Jalan Garuda ( depan Kantor Disdukcapil sekarang ) dikuatkan dengan surat keputusan nomor 83/uk.3/1969 beruba nama menjadi SMU Negeri Dabo Singkep dalam perkembanganya ada kelas jauh dari SMU Negeri Dabo Singkep setelah kelas jauh memisahkan diri dan membentuk SMU Negeri 2 Dabo pada tahun 1999 SMU Negeri Dabo berubah menjadi SMU Negeri 1 Dabo, akhirnya sampai saat ini bernama SMA Negeri 1 Singkep. Adapun Identitas sebagai berikut :

1)      Nama Sekolah                             :  SMA Negeri 1 Singkep

2)      Nomor Statistik Sekolah             :  301090309004

3)      NPSN                                          :  11002070

4)      Tahun Berdiri                              :  1969

5)      Status                                          :  Negeri

6)      Alamat Sekolah                           :

a)      Jalan/Dusun                             :  Pelajar Nomor 4

b)      Desa/Kelurahan                       :  Dabo        

c)      Kecamatan                               :  Singkep

d)      Kabupaten                               :  Lingga

e)      Propinsi                                    :  Kepulauan Riau

f)       Kode Pos                                 :  29871

g)      Telepon                                    :  -

SMA Negeri 1 Singkep telah dipimpin oleh beberapa kepala sekolah di antaranya :

1. Amir Supardi, BA.
2. Railis Lanjanun
3. S.A.A. Manalu
4. Muhammad Fadil
5. Saleh Hasan
6. Soenardi
7. Ismail M. Yusuf
8. Drs. Idrus
9. Ikhwanuddin, S.Pd.
10. Hendy Wijaya, S.Pd.
11. Hazirun, S.Pd.
" Welcome to www.smanegeri1singkep.sch.id "